Day: February 4, 2021

Narva linnuse Läänehoov on rajatud 14. sajandi esimesel poolel.

1345. aastal andis Taani kuningas Valdemar IV välja privileegi, millega lubas Narva elanikel sõdade ajal koos oma varaga varjuda Läänehoovis. Tollane Läänehoov oli kaks korda väiksem tänasest, lõpliku suuruse sai hoov alles ordu ajal. Läänehoovi linnapoolses küljes põhjamüüris asus värav, mida linnaga ühendas üle loodusliku oru viiv puitsild. Algul pääseski Läänehoovi kahest väravast – põhja-

Read More