Narva linnuse läänehoovis toimuvad restaureerimistööd

Narva linnuse läänehoovis toimuvad restaureerimistööd on toonud päevavalgele uue huvitava avastuse – drenaaži augu Rootsi ajal 17. sajandil kinni aetud vallikraavi juures põhjamüüri seina siseküljel.
Projekti „Narva-Ivangorodi kindlused 2. etapp“ (Narva-Ivangorod Castles 2) raames toimuvad Narva linnuse läänehoovi põhjamüüri konserveerimise ja restaureerimise tööd, mille käigus selgitatakse välja ja likvideeritakse müüri säilimisele halvasti mõjuvad tegurid. Veesurve vähendamiseks ja müüri konserveerimiseks tuli vallikraavi asukohta ehitada põhjamüüri alla drenaaž. Paar nädalat tagasi drenaaži paigaldamiseks väljakaevatud šurf komistas ootamatult … drenaaži augu peale!
Linnuse läänehoovi põhjamüüri siseküljelt tuli umbes 4,5 m sügavusel päevavalgele kaar, mis kuulub suure tõenäosusega koos põhjamüüriga ehitatud drenaažiavale. Kuna nii müür kui ka vallikraav rajati keskajal, siis ilmselt eeldati kindluskompleksi ehitamisel, et kui vallikraav on kuiv, koguneb sinna ikkagi pinnavett ja hakkab otsima platoolt väljapääsu. Nii ehitatigi müüri sisse vee väljalaskeava, et kaitsta seina hävimise eest.
Kuid avastused sellega ei lõppenud. Selgus, et drenaažiauk oli poolenisti kinni müüritud! Drenaaži auk võidi kinni panna Rootsi ajal, kui vallikraav otsustati kinni ajada. Need, kes vallikraavi kinni katsid, polnud ilmselt vee liikumisega nii väga kursis. Seetõttu suleti ilma suurema kõhkluseta ainus väljalaskeava, kuna see tundus tarbetu. Huvipakkuv on ka asjaolu, et põhjamüüri põhjapoolsest küljest – Eesti-Vene piiripunkti poolt – ei ole drenaažiava nähtav ja kogu seina katab enam-vähem ühtlane kattemüüritis.
Läänehoovis käivad ehitustööd on osa Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt rahastatava projektist „Narva-Ivangorodi kindlused 2. etapp“ (Narva-Ivangorod Castles 2), mille eesmärgiks on ainulaadse Narva-Ivangorodi piiriülese kindluste ansambli ühiseks kultuuri- ja turismiobjektiks arendamine.
P.S. Loe ka eelmist postitust Narva linnuse läänehoovi vallikraavist:Facebook
 

Share with:


Leave a Reply