SA Narva Muuseum otsib juhatuse liiget

SA Narva Muuseum tutvustab ja populariseerib Narva linna ja piirkonna ajalugu, arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandit ning tagab Narva linnuse ja bastionide säilimise ja arendamise.
Narva Muuseumi Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi, et leida

JUHATUSE LIIGE,

kes soovib panustada muuseumi arengusse, olles inspireerivaks juhiks ja lahendustele orienteeritud koostööpartneriks.

Juhatuse liikme tööülesanded tulenevad sihtasutuse põhikirjast, sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Oled sobiv kandidaat, kui oled avatud suhtlemisstiiliga koostöösuhteid loov ning strateegilise mõtlemisega juht.

Eeldused edukaks kandideerimiseks:

  • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;
  • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
  • ettevõtte strateegia loomise ja elluviimise kogemus juhina või meeskonna liikmena
  • meeskonna ja protsesside juhtimise kogemus organisatsioonides, kus töötab vähemalt 50 töötajat;
  • kompetentsus organisatsiooni eelarve juhtimisest ja head majandusalased teadmised
  • hea planeerimis- ja organiseerimisoskus (strateegiline eestvedamine, projektide edukas juhtimine).

Sinu edukat kandideerimist toetab avatus suhtlemisel, muuseumi- ja kultuuripärandi valdkondade tundmine ja/või suur huvi antud valdkonna vastu.

Oluline on soov end realiseerida kultuurivaldkonna eduka juhina ja valmisolek näha Narvat oma elu- ja töökohana.

Sa tuled toime tööga kakskeelses ja -kultuurilises keskkonnas, tagades muuseumi jätkusuutliku arengu. Töös vajad eesti- ja inglise keelt (rahvusvaheliseks koostööks), kohaliku kogukonnaga ja kohaliku konteksti tajumisel on väga suureks toeks vene keele valdamine.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

• motiveeritud avaldus koos esseega teemal „muuseumi arenguperspektiivid järgmisel viiel aastal“, kuni 2 lk;

• elulookirjeldus;

• haridust tõendava dokumendi koopia.

Edasta oma dokumendid SA Narva Muuseum juhatuse liikme konkursile,  kandideerides CV-Online kaudu või edasta digitaalselt allkirjastatud kandideerimisdokumendid meilile konkurss@kul.ee  kuni 15. november 2020.a.

Lisainfot jagab nõukogu esimees Krista Nelson, krista.nelson@kul.ee

Share with:


Leave a Reply